Newyddion2023-01-20T16:06:06+00:00

Newyddion

2203, 2023

PWYSIG! Harlech ag Ardudwy Hamdden

22/03/23|

Ers 5 mlynedd bellach mae Cyngor Cymuned Llanbedr wedi cyfrannu drwy y presept tuag at gynnal y pwll nofio. Rydym wedi neilltuo £4443 at y flwyddyn 23/24 Wedi rhoi 22/23 £4314.04 Mae hi yn edrych yn dywyll iawn arnynt heb [...]

1803, 2023

Diweddariad Ynglyn a’r Ffordd Fynediad

18/03/23|

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar hefo Lee Walters o Llywodraeth Cymru am ddiweddariad ynglyn a'r ffordd osgoi a'r arian sy wedi neilltuo argyfer gwella dioleglwch ffordd yn Llanbedr. Gweler y dudalen Ffordd Mynediad am wybodaeth [...]

1001, 2023

“Parhaed Brawdgarwch”

10/01/23|

Mae wedi dod at sylw y Cyngor Cymuned fod un o nodweddion canolog y pentref – y man eistedd ‘Never Cut a Friend’ – bellach wedi gweld dyddiau gwell. Felly, yn y flwyddyn newydd, mi fydd gwaith o atgyweirio yr [...]

901, 2023

Gwefan Llanbedr ar ei newydd wedd!

09/01/23|

Blwyddyn Newydd Dda a croeso i wefan newydd Cyngor Cymuned Llanbedr! Dros y flwyddyn dwethaf, mae’r pwyllgor a cwmni Cymru 1 wedi cyd-weithio yn agos i baratoi a crynhoi blynyddoedd o wybodaeth a dogfennau oedd ar wefan wreiddiol a’i drosglwyddo [...]

Go to Top