Hafan2022-12-07T15:18:35+00:00

Croeso i Llanbedr

Pentref wedi leoli rhwng Abermawddach a Harlech yn Eryri, rhwng arfordir Bae Ceredigion a mynyddoedd y Rhinogydd, gyda mynediad i goedwigoedd ag afonydd Nantcol ag Artro.

Mae’r wefan hon wedi ei datblygu argyfer cymuned Llanbedr. Mae’r gwybodaeth yma yn cael ei reoli gan Gyngor Cymuned Llanbedr argyfer trigolion ag ymwelwyr yr ardal.

Cewch wybodaeth am

Y Traeth
Rhinog Fach a Llyn Hywel

Newyddion a Digwyddiadau

2310, 2023

Goleuadau Nadaolig Llanbedr

23/10/23|

Mi fydd goleuadau Nadolig Llanbedr yn ol eleni ar nos Wener yr 8fed o Ragfyr. Mae'r hwyl yn dechrae o 5yh, gyda Sion Corn yn galw mewn am 6yh a'r goleuadau ymlaen am 6.30yh. Mae croeso i fusnesau lleol gynal stondinau ar y noson. Os [...]

1510, 2023

Cofnodion Cyfarfod 29.9.23

15/10/23|

Dyma gofnod o gyfarfod y 29fed o Fedi gyda Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd, ynglyn a datblygiadau yn y pentref. Cofnodion Cyflwyniad o'r cyfarfod 

Go to Top