Hafan2022-12-07T15:18:35+00:00

Croeso i Llanbedr

Pentref wedi leoli rhwng Abermawddach a Harlech yn Eryri, rhwng arfordir Bae Ceredigion a mynyddoedd y Rhinogydd, gyda mynediad i goedwigoedd ag afonydd Nantcol ag Artro.

Mae’r wefan hon wedi ei datblygu argyfer cymuned Llanbedr. Mae’r gwybodaeth yma yn cael ei reoli gan Gyngor Cymuned Llanbedr argyfer trigolion ag ymwelwyr yr ardal.

Cewch wybodaeth am

Y Traeth
Rhinog Fach a Llyn Hywel

Newyddion a Digwyddiadau

205, 2023

Agenda Cyfarfod Blynyddol

02/05/23|

Mi fydd Cynfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Llanbedr ar y 4ydd o Fai am 7.30yh. Mi fydd posib ymuno ar Zoom wrth gysylltu a'r cadeirydd o flaen llaw - ni fydd opsiwn cyfiaethu ar gael. Ceir cofnodion ar [...]

1804, 2023

Dathlu 15 mlynedd o gefeillio hefo Huchenfeld

18/04/23|

I ddathlu 15 mlynedd ers i Llanbedr gael ei gefeillio gefo Huchenfeld, mae cynrychiolwyr o Huchenfeld yn ymweld a'r pentref o ddydd Iau yr 20fed o Ebrill hyd at dydd Sul y 23ydd o Ebrill. Mi fydd y Grwp Llanbedr-Huchenfeld yn croesawu a diddanu ein [...]

Go to Top