Coed Coffa

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr wedi creu ardal ger Gardd Cymunedol Cae Deiliog i deuluoedd blannu coed addurnol fel cofeb i’w anwylion sy wedi marw. Os hoffech chi blannu coeden i gofio rhywun rydych wedi golli, cwbwlhewch y ffurflen gais yma a’i ddychwelyd i’r cyfeiriad arno. Gofynwn yn garedig i chi ddarllen polisi Coed Coffa cyn cyflwyno eich cais.

Polisi Coed Coffa – Memorial Tree Policy

Cais Coeden Coffa – Memorial Tree Application Form