Newyddion2023-01-20T16:06:06+00:00

Newyddion

1403, 2024

Uwchraddio i Fand-eang Tra-chyflym

14/03/24|

Mae Openreach yn uwchraddio cysylltiadau band-eang dros y wlad i fand-eang tra-chyflym. Mae ganddom ni fel cymuned y cyfle i uwchraddio hefyd, ond, er mwyn gwneud, mae gofyn y drigolion gofrestru diddordeb hefo Openreach CYN PASG 2024. Am ragor o [...]

2310, 2023

Goleuadau Nadaolig Llanbedr

23/10/23|

Mi fydd goleuadau Nadolig Llanbedr yn ol eleni ar nos Wener yr 8fed o Ragfyr. Mae'r hwyl yn dechrae o 5yh, gyda Sion Corn yn galw mewn am 6yh a'r goleuadau ymlaen am 6.30yh. Mae croeso i fusnesau lleol gynal [...]

1510, 2023

Cofnodion Cyfarfod 29.9.23

15/10/23|

Dyma gofnod o gyfarfod y 29fed o Fedi gyda Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd, ynglyn a datblygiadau yn y pentref. Cofnodion Cyflwyniad o'r cyfarfod 

1408, 2023

Holiadur Enillion Cyflym

14/08/23|

Neges gan Dafydd Williams, Pennaeth Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd Pnawn da, Gobeithio fod y wybodaeth rydych wedi derbyn hyd yn hyn o fudd i chi. Er mwyn i ni ddeall eich barn ynglŷn a’r Enillion Cyflym hoffwn i chi gymryd [...]

Go to Top