Gardd Gymunedol

Ar y dudalen yma, fydda ni yn rhannu gwybodaeth am ddatblygiad yr ardd gymunedol – Cae Deiliog.

Yn ddiwedd 2019, daeth cyfle I Gyngor Cymuned Llanbedr geisio am grant ar gyfer prosiect cymunedol i ddod a’r cyhoedd a natur ynghyd. Penderfynwyd datblygu rhan o gae chwarae Llanbedr i ddod yn ardal i fywyd gwyllt ffynnu ag i drigolion yr ardal ddod I ymlacio ag ifwynhau.

Fydd yr ardal yma yn cael ei rhannu yn dair – coedlan o goed ‘Maple’ (glas ar y map isod), Perllan o goed ffrwythau a gardd Pili-Pala (gwyrdd ar y map), a dol o flodau gwyllt (melyn ar y map). Fydd yna hefyd lwybrau a llefydd i eistedd ag i fwynhau.

Ychydig o hanes…

Yn ol y map Degwm o’r ardal, roedd Cae Deiliog yn wreiddiol yn ddwy gae ag yn ran o ddwy wahanol fferm. Y cyntaf, Cae’r March ar dir Tyddyn Pandy, a’r ail Cyfar Ganol ar dir Pen-y-Bont. Ar rannau uchaf y caeau, adeiladwyd Bryn Deiliog a gan nad oedd y rhannau isaf yn addas argyfer datblygiad o’r fath, defnyddwyd cae Clwt y Rhos yn gae pel droed a Cae Ty yn gae chwarae. Mae’r ardaloedd yma bellach I gyd o dan ofal y Cyngor Cymuned.

Cychwyn y Gwaith…

Yn nechrae 2020, aeth aelod o’r Cyngor Cymuned, Mr Goronwy Davies ati I wneud ymholiadau ynglyn a chreu gardd o flodau gwyllt I ddenu Pili Pala.

Er gwaethaf rhwystradigaeth COVID-19, cafodd y llecyn yma ei gwbwlhau erbyn diwedd y flwyddyn a bellach erbyn gwanwyn 2021, mae’n werth ei weld hefo amrywiaeth o flodau gwyllt.

Drwy gydol mis Ebrill, planwyd gwrych o gyll, drain gwynion ac amrywiaeth o blanhigion gwrychoedd cynghenid I greu terfyn rhwng yr ardd a’r cae pel droed a choridor bywyd gwyllt drwy’r cae.

Mae dwy fainc a bwrdd picnic wedi cael ei gosod yn Gwanwyn 2021 ag yn barod mewn defnydd rheolaidd gan drigolion lleol.

Ers mis Mai 2021, mae Goronwy Davies wedi camu yn ol o’r prosiect a bellach, mae’r gwaith yn ngofal gweddill y Cyngor Cymuned a chriw o wirfoddolwyr brwdfrydig.

Yn ystod mis Gorffennaf 2021, mi fydd gwaith clirio rhedyn yn cymeryd lle yn y rhan glas ar y map uchod i baratoi ar gyfer plannu coedlan o goed ‘Maple’ erbyn yr Hydref. Mi fydd y coed yma yn wledd o liw drwy fisoedd yr Hydref, lle gwych I wario dyddiau braf drwy mis Medi a’r Hydref.

Ar y cyd, mi fydd y berllan yn cael ei chreu yn rhan gwyrdd y map. Fydd y berllan yn cynnwys coed afalau, eirin gwylltion ag amrywiaeth o goed eraill sy o fydd I fywyd gwyllt gan ddenu trychfilod ag adar.

Yn ystod Hydref 2021, bu ein gwirfoddolwyr yn hau hadau blodau gwyllt a plannu bylbiau cennin Pedr fydd werth ei gweld erbyn y Gwanwyn.

Mae cynlluniau ar gyfer y ddol o flodau gwyllt (ardal melyn y map) dal yn cael ei ffeinaleiddio ag mi fyddwn yn eich diweddaru fel mae datblygiadau yn digwydd.