Dyma ddiweddariad ar waith diweddar sy wedi cael ei gwbwlhau a’r camau nesaf ar gyfer trafnidiaeth yn Llanbedr

Diweddariad Llanbedr Update