Mi fydd goleuadau Nadolig Llanbedr yn ol eleni ar nos Wener yr 8fed o Ragfyr.

Mae’r hwyl yn dechrae o 5yh, gyda Sion Corn yn galw mewn am 6yh a’r goleuadau ymlaen am 6.30yh.

Mae croeso i fusnesau lleol gynal stondinau ar y noson. Os hoffech chi gael stondin, anfonwch ebost i llanbedrlights@gmail.com hefo manylion am yr eitemau hoffwch ei gwerthu.