Mae agenda argyfer cyfarfod Cyngor Cymuned Llanbedr nos Iau yma – 7/3/24 – bellach ar gael yma.

Mi fydd y cyfarfod yn dechrae am 7yh.