Dyma gofnod o gyfarfod y 29fed o Fedi gyda Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd, ynglyn a datblygiadau yn y pentref.

Cofnodion

Cyflwyniad o’r cyfarfod