Mae Openreach yn uwchraddio cysylltiadau band-eang dros y wlad i fand-eang tra-chyflym. Mae ganddom ni fel cymuned y cyfle i uwchraddio hefyd, ond, er mwyn gwneud, mae gofyn y drigolion gofrestru diddordeb hefo Openreach CYN PASG 2024. Am ragor o wybodaeth am band-eang tra-chyflym, y broses uwchraddio a sut i gofrestru eich diddordeb, darllenwch y daflen wybodaeth isod.

Gwybodaeth am fand-eang tra-chyflym