Neges gan Trafnidiaeth i Gymru. 

Rhwng dydd Sadwrn y 21af o Hydref a dydd Gwener y 3dydd o Dachwedd 2023, mi fydd y rheilffordd rhwng Machynlleth ag Aberystwyth ar gau.

Mae hyn er mwyn cynnal gwaith angenrheidiol ar bont y rheilffordd. Mae’r gwaith yn cael ei gwbwlhau gan Alun Griffiths Civil Engineering ar ran Cyngor Sir Powys.

Nodwch hefyd fod y rheilffordd ar gau yn gynnar y bore a hwyr y nos o ddydd Llun 16eg hyd dydd Gwener yr 20fed o Hydref.

Mi fydd gwasanaeth bws ar geal yn lle’r tren, gweler yr amserlen yma..