Neges gan Andrew Gregson – Uwch Beiriannydd Traffig

Gweler linc isod i’r Hysbysiadau Cyhoeddus sydd yn ymwneud gyda’r mater uchod.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (llyw.cymru)

CAT-4178

Noder fod y cyfnod gwrthwynebu yn dod i ben ar yr 21ain o Awst 2023 ac yn sicrhau bod unrhyw sylwadau yn cyrraedd erbyn y dyddiad hwnnw.