Mae Cyngor Cymuned Llanbedr wedi bod mewn cysylltiad yn ddiweddar hefo Lee Walters o Llywodraeth Cymru am ddiweddariad ynglyn a’r ffordd osgoi a’r arian sy wedi neilltuo argyfer gwella dioleglwch ffordd yn Llanbedr. Gweler y dudalen Ffordd Mynediad am wybodaeth pellach.