Cofnodion cyfarfod POBL a Lee Walters – Ebrill 2023