Neges gan Andrew Gregson – Uwch Beiriannydd Traffig 

Gweler linc isod i’r Hysbysiadau Cyhoeddus sydd yn ymwneud gyda’r mater uchod.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (llyw.cymru)

CAT-4177

Nodwch fod y cyfnod gwrthwynebu yn dod i ben ar yr 21ain o Awst 2023 ac yn sicrhau bod unrhyw sylwadau yn cyrraedd erbyn y dyddiad hwnnw.