Mi fydd Cynfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Llanbedr ar y 4ydd o Fai am 7.30yh.

Mi fydd posib ymuno ar Zoom wrth gysylltu a’r cadeirydd o flaen llaw – ni fydd opsiwn cyfiaethu ar gael.

Ceir cofnodion ar y dudalen yma.